Son yıllarda yerleşim alanları, hızlı ve yoğun kentleşmenin yanında kentlerin hatalı yeşil alan planlamasına bağlı olarak, doğal ortamdan hızla uzaklaşması sonucunu doğurmuştur. Böylece kentlerde yeşil alanların önemi her geçen gün daha da artmıştır. Bununla birlikte günümüzde yerleşim alanlarında bulunan açık-yeşil alanların planlanması, tesisi, korunması ve yönetimi büyük örutubet kazanmıştır.
Bahçe Ankara, kentsel alanlardaki yeşil alan ihtiyacını; en küçük birim olan ev bahçelerinden daha büyük ölçekli kent parkalarına, bununla birlikte doğal alanların ekolojik tabanlı planlamalarını ve oluşturulmasını (Antik kent, doğa Parkları, Yeşil Kuşaklar, kent Ormanları, Kıyı Alanları ve Ekolojik Veri Tabanlı Planlamalar) meydana getirecek düzeydedir.

Bahçe Ankara, mekan tasarımında canlı ve cansız malzemeyi kullanarak özellikle de dördüncü boyut olan vakitı sanat içerikli estetiğin bir bütünleyeni olarak kabullenip doğala en yakın alternatifli projeler üretmek, uygulamak ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Planlarımızda ekolojik dengeyi elde eden fizyolojik koşullar: Oluşturulan mekan içinde kullanılan canlı ve cansız materyallerin; renk, doku, ölçü ve biçim ilişkilerini kullanarak insanda estetik doygunluk hissini sağlar.